คำพังเพย?

คำพังเพย คือ ถ้อยอุปมาที่กล่าวกระทบเสียดสี ซึ่งมาจากเหตุการณ์เรื่องราวหรือความเป็นไปในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนเป็นสิ่งควรค่าแก่การเรียนรู้ และจดจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวน มีลักษณะติชม หรือแสดงความเห็นอยู่ในตัว แต่ไม่ถึงกับเป็นคำสอน

คำพังเพย คือ ถ้อยอุปมาที่กล่าวกระทบเสียดสี อิงจากวิถีชีวิต เป็นถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวน มีลักษณะติชม หรือแสดงความเห็นอยู่ในตัว แต่ไม่ถึงกับเป็นคำสอน รวมคำพังเพย

รวม 50 คำพังเพยที่ใช้บ่อย ๆ


ดูผ่าน ๆ คำพังเพย นี้ก็เหมือนกับสำนวนสุภาษิตไทย ลองดู ลองนำไปใช้งานเรื่อย ๆ สักพักเราก็จะแยกออกได้เอง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สำนวน สุภาษิต คำพังเพย พร้อมความหมายน่ารู้ และคติสอนใจ"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ