คำพังเพย

คำพังเพย หมวด ด

คำพังเพย หมวด ด ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
คำพังเพย หมวด ด ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำพังเพย คือ ถ้อยอุปมาที่กล่าวกระทบเสียดสี ซึ่งมาจากเหตุการณ์เรื่องราวหรือความเป็นไปในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนเป็นสิ่งควรค่าแก่การเรียนรู้ และจดจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวน มีลักษณะติชม หรือแสดงความเห็นอยู่ในตัว แต่ไม่ถึงกับเป็นคำสอน

คำพังเพย หมวด ด

คำพังเพย หมวด ด ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ดักลอบต้องหมั่นกู้ เจ้าชู้ต้องหมั่นเกี้ยว
  หมายถึง รู้จักเอาใจใส่ ขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่ทำ แล้วความสำเร็จจะตามมา
 2. ดินพอกหางหมู
  หมายถึง การปล่อยงานคั่งค้างอยู่เรื่อยๆเพราะมัวแต่ผัดวันประกันพุ่งในไม่ช้างานที่คั่งค้างนั้นจะพอกพูนมากขึ้นทุกทีจนเป็นภาระที่หน้าเบื่อหน่ายภายหลัง
 3. ดีดลูกคิดรางแก้ว
  หมายถึง คิดรอบคอบแล้วมีแต่ได้อย่างเดียว
 4. ดูช้างให้ดูหน้าหนาว ดูสาวให้ดูหน้าร้อน
  หมายถึง เป็นคำกล่าวแนะนำให้สังเกตลักษณะของช้างและหญิงสาวที่เป็นไปตามธรรมชาติและสภาวะอากาศ
 5. ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่
  หมายถึง ให้รู้จักพิจารณาลักษณะบุคคลหรือผู้หญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครอง
 6. ดูตาม้าตาเรือ
  หมายถึง พิจารณาให้รอบคอบ
 7. ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่
  หมายถึง ให้รู้จักพิจารณาลักษณะบุคคลหรือผู้หญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครอง
 8. เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
  หมายถึง ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย
 9. เด็กดอกฟ้า
  หมายถึง ผู้ชายที่หมายปองหญิงสาวที่สูงศักดิ์ มีฐานะดีกว่าตนเองมาก
 10. เด็กอมมือ
  หมายถึง ผู้ไม่รู้ประสีประสา
 11. เด็กเมื่อวานซืน
  หมายถึง คำกล่าวเชิงดูหมิ่นหรือเชิงสั่งสอนว่ามีความรู้หรือประสบการณ์น้อย
 12. เด็ดบัวเหลือใย
  หมายถึง ตัดกันยังไม่ขาด ลึกๆ ยังรู้สึกดีต่อกัน ตัดบัวยังเหลือใย ก็ว่า
 13. เด็ดบัวไม่ไว้ใย
  หมายถึง ตัดขาด,ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด,มักใช้คู่กับเด็ดดอกไม่ไว้ขั้วเด็ดบัวไม่ไว้ใย
 14. ได้ทีขี่แพะไล่
  หมายถึง ซํ้าเติมเมื่อผู้อื่นเพลี่ยงพลํ้าลง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำพังเพย หมวด ด"