คำพังเพย หมวด ร

คำพังเพย หมวด ร ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำพังเพย คือ ถ้อยอุปมาที่กล่าวกระทบเสียดสี ซึ่งมาจากเหตุการณ์เรื่องราวหรือความเป็นไปในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนเป็นสิ่งควรค่าแก่การเรียนรู้ และจดจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวน มีลักษณะติชม หรือแสดงความเห็นอยู่ในตัว แต่ไม่ถึงกับเป็นคำสอน

รวมคำพังเพย หมวด ร

คำพังเพย หมวด ร ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. รกคนดีกว่ารกหญ้า
  หมายถึง หากมีคนอยู่จำนวนมากอาจจะใช้ประโยชน์ได้บ้าง ซึ่งดีกว่ามีหญ้า(วัชพืช)ขึ้นเต็ม ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้และยังกลายเป็นภาระอีกด้วย
 2. รวบหัวรวบหาง
  หมายถึง รวบรัดให้สั้น, ทำให้เสร็จโดยเร็ว; ฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทาง
 3. รวมกันเราอยู่แยกกันเราตาย
  หมายถึง ร่วมกันทำงานย่อมประสบความสำเร็จได้ แต่ทางตรงกันข้าม ถ้าแยกกันทำไม่รวมใจกัน งานอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเอาได้
 4. รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย
  หมายถึง ร่วมกันทำงานย่อมประสบความสำเร็จได้ แต่ทางตรงกันข้าม ถ้าแยกกันทำไม่รวมใจกัน งานอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเอาได้
 5. รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา
  หมายถึง ใฝ่ดีจะมีความสุขความเจริญ ใฝ่ชั่วจะได้รับความลำบาก
 6. รักนักมักหน่าย
  หมายถึง รักกันสนิทสนมกันมากก็ขาดความเกรงใจกัน
 7. รักพี่เสียดายน้อง
  หมายถึง ลังเลใจ ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอย่างไหนดี
 8. รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
  หมายถึง เวลาลูกทำผิดก็ควรอบรมสั่งสอนลูก และมีการลงโทษบางตามสมควร ซึ่งทั้งหมดที่ทำไปก็เพราะรักลูกอยากให้ลูกเป็นเด็กดี
 9. รักสนุกทุกข์ถนัด
  หมายถึง สนุกมาก ก็มักจะทุกข์มาก
 10. รักเมียเสียเพื่อน
  หมายถึง ชายรักเมียก็จะอยู่ติดบ้าน ไปไหนมาไหนกับเมียตน จึงทำให้ห่างเหินกับเพื่อนไปโดยปริยาย
 11. รีดเลือดเอากับปู
  หมายถึง เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีจะให้
 12. รู้มากยากนาน
  หมายถึง รู้มากเกินไปทำอะไรก็คิดแล้วคิดอีกจนทำให้ยุ่งยากใจ หรือตัดสินใจช้า
 13. รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
  หมายถึง คือการสามารถเอาตัวรอดในจังหวะ สถาการณ์ที่ลำบากหรือเข้าขั้นวิกฤติได้ หรือหลบหลีกจากอันตรายมาได้อย่างปลอดภัยไม่ได้รับผลอันใดจากสิ่งต่างๆ ได้โดยไม่เป็นอะไรหรือได้รับผลกระทบมากมาย
 14. รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
  หมายถึง ความรู้จะสามารถช่วยให้เราสามารถรักษาตัวเองให้รอดได้และเป็นสิ่งมีค่าที่จะติดตัวเราไปทุกที่มากกว่าทรัพย์สินสิ่งของใดๆ
 15. รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง
  หมายถึง รู้จักเอาตัวรอดหรือปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์
 16. ร้อยชู้หรือจะสู้เมียตน
  หมายถึง ไม่มีใครดีกว่าเมียผู้เป็นที่รัก
 17. ร้อยลิ้นกะลาวน
  หมายถึง ชอบพูดจากลับกลอก, ชอบ พูดจาสับปลับ
 18. เรียนผูกต้องเรียนแก้
  หมายถึง รู้วิธีทำก็ต้องรู้วิธีแก้ไข, สร้างปัญหาเองก็ต้องรู้จักแก้เอง
 19. เรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่
  หมายถึง คนที่ทำตนเป็นคนดีมาตลอด แต่มาเสียคนเมื่อแก่
 20. เรือล่มในหนองทองจะไปไหน
  หมายถึง คนในเครือญาติแต่งงานกัน จะทำให้ทรัพย์มรดกไม่ตกไปเป็นของผู้อื่น

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำพังเพย หมวด ร"