นิยามศัพท์ใหม่ - Add new word

ต้องขอขอบคุณในความมีน้ำใจของคุณมาก ๆ เลยครับ ที่จะช่วยทำให้ระบบของเรามีคำศัพท์ที่ครอบคลุมขึ้น โดยคุณสามารถแจ้งเพิ่มหรือแนะนำนิยามคำศัพท์ชุดใหม่เข้าระบบได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ แจ้งผ่านแบบฟอร์ม หรือ แจ้งผ่านแชต ให้กับทีมงานได้โดยตรง


นิยามศัพท์ใหม่

คำศัพท์ในระบบนี้ได้ถูกแนะนำและเพิ่มเข้ามาได้โดยเหล่าผู้ใช้ แบบเดียวกับที่คุณกำลังจะเพิ่มคำใหม่ครั้งนี้

แบบฟอร์มแนะนำคำศัพท์

ทีมงานจะส่งผลการนิยามคำศัพท์ไปที่อีเมลนี้ หากไม่ต้องการ สามารถเว้นเป็นค่าว่างได้ ชื่อของคุณปรากฏอยู่ในหน้าคำศัพท์ หากไม่ต้องการ สามารถเว้นเป็นค่าว่างได้

แจ้งผ่านแชตให้กับทีมงาน


หากไม่สามารถใช้งานกล่องแชตด้านบน! คุณสามารถพูดคุยกับทีมงานได้ ผ่านช่องทาง Chat ของ Facebook Page หรือ Messenger