คำพังเพย

คำพังเพย หมวด ต

คำพังเพย หมวด ต ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำพังเพย คือ ถ้อยอุปมาที่กล่าวกระทบเสียดสี ซึ่งมาจากเหตุการณ์เรื่องราวหรือความเป็นไปในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนเป็นสิ่งควรค่าแก่การเรียนรู้ และจดจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวน มีลักษณะติชม หรือแสดงความเห็นอยู่ในตัว แต่ไม่ถึงกับเป็นคำสอน

รวมคำพังเพย หมวด ต

คำพังเพย หมวด ต ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ตกกระไดพลอยโจน
  หมายถึง จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง
 2. ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
  หมายถึง ตกอยู่ในที่คับขันอย่างไรก็ไม่เป็นอันตราย
 3. ตบตา
  หมายถึง หลอกหรือลวงให้ให้เข้าใจผิด
 4. ตบมือข้างเดียวไม่ดัง
  หมายถึง ทำอะไรฝ่ายเดียวไม่เกิดผล
 5. ตบหัวลูบหลัง
  หมายถึง ทำหรือพูดให้กระทบกระเทือนใจในตอนแรกแล้วกลับทำหรือพูดเป็นการปลอบใจในตอนหลัง
 6. ตักน้ำรดหัวตอ
  หมายถึง แนะนำพรํ่าสอนเท่าไรก็ไม่ได้ผล
 7. ตักน้ำรดหัวสาก
  หมายถึง แนะนำพรํ่าสอนเท่าไรก็ไม่ได้ผล
 8. ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา
  หมายถึง การจะทำอะไรให้รู้จักประมาณตน รู้จักฐานะของตัวเอง เจียมเนื้อเจียมตัว อย่ามักใหญ่ใฝ่สูงทำที่อะไรเกินตัว
 9. ตักบาตรถามพระ
  หมายถึง จะให้อะไรสักอย่างหนึ่งแก่ผู้อื่นในเมื่อผู้นั้นเต็มใจรับอยู่แล้วไม่ต้องถามว่าจะเอาหรือไม่เอาเมื่อจะให้ก็ให้ทีเดียวเหมือนกับถวายอาหารพระพระท่านจะรับของทุกอย่างไม่มีการปฏิเสธ
 10. ตัดน้ำไม่ขาด
  หมายถึง ตัดเยื่อใยไม่ขาด เปรียบความสันธ์เป็นสายน้ำ ที่จะตัดยังไงก็ไม่ขาดจากกัน
 11. ตัดบัวยังเหลือใย
  หมายถึง ตัดกันยังไม่ขาด ลึกๆ ยังรู้สึกดีต่อกัน
 12. ตัดหางปล่อยวัด
  หมายถึง ตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป
 13. ตัดไฟต้นลม
  หมายถึง ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป
 14. ตัดไฟหัวลม
  หมายถึง ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป
 15. ตัดไฟแต่ต้นลม
  หมายถึง ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป
 16. ตัดไฟแต่หัวลม
  หมายถึง ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป
 17. ตาดีได้ตาร้ายเสีย
  หมายถึง ถ้าโชคดี ตานั้นก็ได้ ถ้าโชคร้าย ตานั้นก็เสีย
 18. ตาบอดได้แว่น
  หมายถึง ได้รับสิ่งของที่มีคนเขาให้มาแต่ตัวเองไม่มีปัญญาจะใช้เช่นมีคนให้พัดลมมาแต่ที่บ้านไม่มีไฟฟ้าเป็นต้น
 19. ตามใจปากจะลำบากท้อง
  หมายถึง เห็นแก่กินมักจะเดือดร้อน กินอะไรหรือทำอะไรตามใจตัวเอง อาจทำให้ลำบากในภายหลังได้
 20. ตามใจปากมากหนี้
  หมายถึง เห็นแก่กินมักจะลำบากด้านการเงิน
 21. ตายทั้งเป็น
  หมายถึง มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัส
 22. ตาลีตาเหลือก
  หมายถึง อาการรีบร้อนลนลาน,ตื่นกลัว
 23. ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
  หมายถึง ลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุน, ใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์, เสียทรัพย์จำนวนมากไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร
 24. ติเรือทั้งโกลน
  หมายถึง การตำหนิหรือวิพากย์วิจารณ์งานที่ยังทำไม่เสร็จหรือเริ่มทำไปได้ไม่นาน ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ติเสียก่อนแล้ว
 25. ตีงูข้างหาง
  หมายถึง ทำอะไรไม่มั่นเหมาะ จะเกิดอันตรายได้
 26. ตีงูที่หาง
  หมายถึง ทำอะไรไม่มั่นเหมาะ จะเกิดอันตรายได้
 27. ตีงูให้กากิน
  หมายถึง ลงทุนลงแรงทำสิ่งที่ไม่เป็นคุณแก่ตนมีแต่จะเป็นโทษแล้วยังกลับไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกเช่นตีงูให้ตายแต่ไม่ได้นำงูมาเป็นอาหารกลับโยนงูให้กากิน
 28. ตีตนก่อนไข้
  หมายถึง เป็นกังวล ทุกข์ร้อน หวาดกลัวในเรื่องที่ยังมาไม่ถึง ยังไม่เกิดขึ้น
 29. ตีท้ายครัว
  หมายถึง เข้าติดต่อตีสนิททางภรรยา
 30. ตีวัวกระทบคราด
  หมายถึง การเสแสร้งแกล้งพูดหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้ไปกระทบกระเทือนอีกฝ่ายหนึ่ง เนื่องจากโกรธเขาแต่ไปทำอะไรเขาโดยตรงไม่ได้
 31. ตึงนักมักขาด
  หมายถึง หากไม่รู้จักผ่อนผัน ท้ายสุดก็จะเป็นแตกหักกัน
 32. ตึงหย่อนแต่พองาม
  หมายถึง ทำอะไรก็ให้ทำให้พอเหมาะพอควร
 33. ตื่นก่อนนอนทีหลัง
  หมายถึง เป็นสำนวน สุภาษิตสอนหญิง ให้มีค่านิยม ตื่นนอนก่อนสามี แต่เข้านอนทีหลังสามี เพื่อใช้เวลาทำงานบ้านงานเรือน ปรนนิบัติสามี
 34. ตื่นก่อนนอนหลัง
  หมายถึง เป็นสำนวน สุภาษิตสอนหญิง ให้มีค่านิยม ตื่นนอนก่อนสามี แต่เข้านอนทีหลังสามี เพื่อใช้เวลาทำงานบ้านงานเรือน ปรนนิบัติสามี
 35. ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก
  หมายถึง ต่อหน้าทำเป็นดีด้วย ลับหลังกลับนินทาว่าร้ายหรือลอบทำร้าย
 36. ต้นคดปลายตรง
  หมายถึง คนชั่วที่กลับตัวเป็นคนดี
 37. ต้นรักดอกโศก
  หมายถึง แรกรักกันดี แต่พอเวลาผ่านไปกลับมีแต่ความขมขื่น
 38. ต้นร้ายปลายดี
  หมายถึง ตอนแรกประพฤติตัวไม่ดี แต่ภายหลังกลับสำนึกตัวได้แล้วประพฤติดีตลอดไป
 39. เตี้ยอุ้มค่อม
  หมายถึง คนที่ช่วยเหลือคนที่มีฐานะตํ่าต้อยหรือยากจน ทั้ง ๆ ที่ตนเองก็มีฐานะตํ่าต้อยหรือยากจนเหมือนกัน
 40. แตงร่มใบ
  หมายถึง มีผิวเป็นนวลใยในวัยสาว

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำพังเพย หมวด ต"