คำพังเพย

คำพังเพย หมวด ป

คำพังเพย หมวด ป ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
คำพังเพย หมวด ป ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำพังเพย คือ ถ้อยอุปมาที่กล่าวกระทบเสียดสี ซึ่งมาจากเหตุการณ์เรื่องราวหรือความเป็นไปในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนเป็นสิ่งควรค่าแก่การเรียนรู้ และจดจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวน มีลักษณะติชม หรือแสดงความเห็นอยู่ในตัว แต่ไม่ถึงกับเป็นคำสอน

คำพังเพย หมวด ป

คำพังเพย หมวด ป ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ปลากระดี่ได้น้ำ
  หมายถึง การแสดงอาการดีใจจนออกหน้าดูแล้วเกินงามส่วนใหญ่แล้วจะว่าผู้หญิงที่แสดงอาการดีใจและท่าทางไม่เรียบร้อย
 2. ปลาข้องเดียวกัน
  หมายถึง คนที่อยู่ร่วมกันหรือเป็นพวกเดียวกัน
 3. ปลาหมอตายเพราะปาก
  หมายถึง คนที่ปากพล่อยชอบพูดจาไม่ดี จนตัวเองต้องได้รับผลผลกระทบจากคำพูดของตน
 4. ปลาหมอแถกเหงือก
  หมายถึง กระเสือกกระสนดิ้นรน
 5. ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
  หมายถึง คนที่มีอำนาจราชศักดิ์หรือเป็นใหญ่เป็นโตก็ย่อมข่มคนที่เป็นผู้น้อยหรือผู้น้อยเหมือนกับคนที่มีกำลังมากย่อมมีภาษีเหนือกว่าคนอ่อนแอ
 6. ปลาได้น้ำ
  หมายถึง การที่ได้อยู่อาศัยในสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมอันเหมาะสม หรือการที่ใครคนหนึ่งสามารถปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ได้ดี
 7. ปลูกพืชย่อมหวังผล
  หมายถึง ให้ผลประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อหวังผลตอบแทน
 8. ปลูกเรือนคร่อมตอ
  หมายถึง กระทำสิ่งซึ่งล่วงลํ้า ก้าวก่าย หรือทับสิทธิของผู้อื่น จะโดยรู้เท่าถึงการณ์หรือไม่ก็ตาม
 9. ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอน
  หมายถึง การกระทำการใดให้ใครต้องถามความต้องการหรือความสมัครใจของผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรง
 10. ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย
  หมายถึง จะทำสิ่งใดควรคิดให้รอบคอบ เพราะถ้าผิดพลาดไป จะแก้ไขยาก
 11. ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง
  หมายถึง พยายามทำให้มีเรื่องมีราวขึ้นมา
 12. ปอกกล้วยเข้าปาก
  หมายถึง ง่าย, สะดวก
 13. ปั้นน้ำเป็นตัว
  หมายถึง สร้างเรื่องเท็จให้เห็นเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา
 14. ปากตะไกร
  หมายถึง ปากจัด, ชอบพูดจาเหน็บแนม
 15. ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ
  หมายถึง คนพูดดีด้วยแต่ในใจไม่บริสุทธิ มุ่งคิดร้ายอาฆาตผู้อื่นตลอดเวลา
 16. ปากปลาร้า
  หมายถึง ชอบพูดคำหยาบ
 17. ปากว่าตาขยิบ
  หมายถึง พูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่ง ปากกับใจไม่ตรงกัน
 18. ปากว่ามือถึง
  หมายถึง พอพูดก็ทำเลย
 19. ปากหวานก้นเปรี้ยว
  หมายถึง พูดจาไพเราะ อ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ
 20. ปากเป็นเอกเลขเป็นโท
  หมายถึง การพูดจาสำคัญกว่าวิชาหนังสือ
 21. ปิดทองหลังพระ
  หมายถึง ทำความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่องเพราะไม่มีใครเห็นคุณค่า
 22. ปิดประตูตีแมว
  หมายถึง รังแกคนไม่มีทางสู้ไม่มีทางหนีรอดไปได้
 23. ปิ้งปลาประชดแมว
  หมายถึง ทำเพื่อประชด แต่กลับทำให้ตนเองเสียประโยชน์, มักพูดคู่กับ หุงข้าวประชดหมาว่า หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว
 24. ปีกกล้าขาแข็ง
  หมายถึง พึ่งตัวเองได้, เป็นคำที่ผู้ใหญ่มักใช้กล่าวเชิงตำหนิติเตียนผู้น้อย
 25. เป่าปี่ให้ควายฟัง
  หมายถึง การพูดจาแนะนำสั่งสอนให้คนโง่เง่าฟังเพื่อหวังให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเขาเองแต่กลับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะคนโง่ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกับคนเป่าปี่ให้ควายฟังควายฟังไม่รู้เรื่อง
 26. ไปลามาไหว้
  หมายถึง มารยาทไทย ที่เป็นวัฒนธรรมในการทักทาย เวลาพบปะกันหรือลาจากกัน
 27. ไปไหนมาสามวาสองศอก
  หมายถึง ถามอย่างหนึ่ง แต่ตอบอีกอย่างหนึ่ง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำพังเพย หมวด ป"