คำพังเพย

คำพังเพย หมวด ผ

คำพังเพย หมวด ผ ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำพังเพย คือ ถ้อยอุปมาที่กล่าวกระทบเสียดสี ซึ่งมาจากเหตุการณ์เรื่องราวหรือความเป็นไปในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนเป็นสิ่งควรค่าแก่การเรียนรู้ และจดจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวน มีลักษณะติชม หรือแสดงความเห็นอยู่ในตัว แต่ไม่ถึงกับเป็นคำสอน

รวมคำพังเพย หมวด ผ

คำพังเพย หมวด ผ ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ผักชีโรยหน้า
  หมายถึง การทำความดีเพียงผิวเผิน
 2. ผู้ดีเดินตรอกขี้ครอกเดินถนน
  หมายถึง คนดีคอยปิดบังไม่แสดงตัวแต่คนชั่วกลับแสดงออกอย่างเปิดเผย
 3. ผู้ดีแปดสาแหรก
  หมายถึง ผู้ดีที่สืบทอดกันลงมาตั้งแต่ต้นวงศ์สกุลคือบิดามารดาของปู่และย่า = 4 บิดามารดาของตาและยาย = 4 รวมเป็น 8
 4. ผู้ดีแปดสาแหรก
  หมายถึง คนที่ทำกรีดกรายเอาอย่างผู้ดี, เป็นคำพูดเชิงเหน็บแนม
 5. ผ่อนสั้นผ่อนยาว
  หมายถึง ประนีประนอมกัน, อะลุ่มอล่วยกัน
 6. ผ่อนหนักผ่อนเบา
  หมายถึง ประนีประนอม, อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วย
 7. ผ้าขี้ริ้วห่อทอง
  หมายถึง คนมั่งมีแต่แต่งตัวซอมซ่อ
 8. แผลเก่า
  หมายถึง ความเจ็บชํ้าที่ฝังใจอยู่ไม่รู้ลืม

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำพังเพย หมวด ผ"