คำพังเพย

คำพังเพย หมวด น

คำพังเพย หมวด น ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำพังเพย คือ ถ้อยอุปมาที่กล่าวกระทบเสียดสี ซึ่งมาจากเหตุการณ์เรื่องราวหรือความเป็นไปในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนเป็นสิ่งควรค่าแก่การเรียนรู้ และจดจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวน มีลักษณะติชม หรือแสดงความเห็นอยู่ในตัว แต่ไม่ถึงกับเป็นคำสอน

รวมคำพังเพย หมวด น

คำพังเพย หมวด น ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. นกกระจอกกินน้ำ
  หมายถึง ชั่วเวลาเดี๋ยวเดียว
 2. นกกระจอกเลี้ยงไม่เชื่อง
  หมายถึง ผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วมักทรยศ
 3. นกต่อ
  หมายถึง คนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ(ใช้ในทางไม่ดี)
 4. นกน้อยทำรังแต่พอตัว
  หมายถึง เป็นผู้น้อยทำอะไรต้องดูให้พอสมควรกับฐานะของตนเช่นมีเงินไม่มากนักก็สร้างบ้านพอประมาณมิใช่สร้างใหญ่โตเพิ่มภาระหนี้สินให้ครอบครัว
 5. นกสองหัว
  หมายถึง คนที่ทำตัวเข้าด้วยทั้ง 2 ฝ่ายที่เป็นศัตรูกันเพื่อผลประโยชน์ของตน
 6. นับหนึ่งถึงสิบ
  หมายถึง ทำใจเย็น ระงับความโกรธ, ตั้งสติ
 7. นางทุกนางงามสรรพเมื่อดับเทียน
  หมายถึง ในห้องที่มีแต่ความมืด ผู้หญิงย่อมมีความงาม น่าชื่นชมกันทั้งหมด
 8. นานทีปีหน
  หมายถึง ล้าสมัย
 9. นานปีทีหน
  หมายถึง ล้าสมัย
 10. นายว่าขี้ข้าพลอย
  หมายถึง พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย
 11. นินทากาเลเหมือนเทน้ำ
  หมายถึง การติฉินนินทานั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอ
 12. นุ่งลมห่มฟ้า
  หมายถึง เปลือยกาย
 13. น้ำกลิ้งบนใบบอน
  หมายถึง ตลบตะแลง มิจิตใจไม่แน่นอน หรือเอาแน่อะไรไม่ได้ ปัจจุบันมักถูกนำมาเปรียบเปรยกับสาวที่มีจิตใจไม่มั่นคง
 14. น้ำขึ้นให้รีบตัก
  หมายถึง มีโอกาสดีควรรีบทำ
 15. น้ำตาลใกล้มด
  หมายถึง หญิงชายหากอยู่ใกล้ชิดกันบ่อย ๆ ก็มีโอกาสที่จะชอบพอกันได้ มากกว่าอยู่ห่างกัน
 16. น้ำถึงไหนปลาถึงนั่น
  หมายถึง มีสิ่งดึงดูดล่อใจอยู่ที่ไหน ก็จะมีคนตามไปถึงที่นั่
 17. น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง
  หมายถึง พูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อย
 18. น้ำนิ่งไหลลึก
  หมายถึง คนที่มีท่าหงิม ๆ มักจะมีความคิดลึกซึ้ง
 19. น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ
  หมายถึง สิ่งบางอย่างที่มีพละกำลังน้อยกว่า มักจะพ่ายแพ้สิ่งที่มีกำลังหรืออำนาจที่มากกว่า
 20. น้ำบ่อน้อย
  หมายถึง น้ำลาย
 21. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชฌาสัย
  หมายถึง เมื่ออยู่ในสังคมเดียวกันก็ย่อมต้องพึ่งพาอาศัยกันเป็นธรรมดา
 22. น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา
  หมายถึง ทีใครทีมัน
 23. น้ำลดตอผุด
  หมายถึง เมื่อหมดอำนาจความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏ
 24. น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ
  หมายถึง อย่าขวางผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่กำลังโกรธจัด
 25. นํ้าขึ้นให้รีบตัก
  หมายถึง มีโอกาสดีควรรีบทำ
 26. ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
  หมายถึง ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนไม่อดอยากปากแห้ง โดยเทียบได้กับในแหล่งน้ำทุกที่มีปลาให้จับเป็นอาหารและในนาก็มีข้าวอุดมสมบูรณ์

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำพังเพย หมวด น"