คำพังเพย หมวด บ

คำพังเพย หมวด บ ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำพังเพย คือ ถ้อยอุปมาที่กล่าวกระทบเสียดสี ซึ่งมาจากเหตุการณ์เรื่องราวหรือความเป็นไปในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนเป็นสิ่งควรค่าแก่การเรียนรู้ และจดจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวน มีลักษณะติชม หรือแสดงความเห็นอยู่ในตัว แต่ไม่ถึงกับเป็นคำสอน

รวมคำพังเพย หมวด บ

คำพังเพย หมวด บ ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. บนบานศาลกล่าว
  หมายถึง ขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ
 2. บอกเล่าเก้าสิบ
  หมายถึง บอกกล่าวให้รู้
 3. บัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น
  หมายถึง รู้จักผ่อนปรนเข้าหากัน มิให้กระทบกระเทือนใจกัน
 4. บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น
  หมายถึง รู้จักผ่อนปรนเข้าหากัน มิให้กระทบกระเทือนใจกัน
 5. บานปลาย
  หมายถึง ขยายออกไปมากกว่าที่ตั้งใจไว้เดิม
 6. บุกป่าฝ่าดง
  หมายถึง พยายามต่อสู้อุปสรรคต่างๆ
 7. บ่างช่างยุ
  หมายถึง คนที่ชอบส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกัน
 8. บ้านเมืองมีขื่อมีแป
  หมายถึง บ้านเมืองหรือประเทศย่อมมีกฎหมายคุ้มครอง
 9. บ้านแตกสาแหรกขาด
  หมายถึง สภาพที่ต้องกระจัดกระจายพลัดพรากกันเพราะเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขึ้นในครอบครัวหรือในบ้านเมือง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำพังเพย หมวด บ"