คำพังเพย

คำพังเพย หมวด ฝ

คำพังเพย หมวด ฝ ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำพังเพย คือ ถ้อยอุปมาที่กล่าวกระทบเสียดสี ซึ่งมาจากเหตุการณ์เรื่องราวหรือความเป็นไปในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนเป็นสิ่งควรค่าแก่การเรียนรู้ และจดจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวน มีลักษณะติชม หรือแสดงความเห็นอยู่ในตัว แต่ไม่ถึงกับเป็นคำสอน

รวมคำพังเพย หมวด ฝ

คำพังเพย หมวด ฝ ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ฝนตกไม่ทั่วฟ้า
  หมายถึง ให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกัน
 2. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
  หมายถึง เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผล
 3. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
  หมายถึง เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผล
 4. ฝันร้ายกลายเป็นดี
  หมายถึง เคล็ดโบราณ เอาไว่ปลอบตอนที่มีคนฝันร้าย
 5. ฝากผีฝากไข้
  หมายถึง ขอยึดเป็นที่พึ่งจนวันตาย

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำพังเพย หมวด ฝ"