คำพังเพย หมวด จ

คำพังเพย หมวด จ ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำพังเพย คือ ถ้อยอุปมาที่กล่าวกระทบเสียดสี ซึ่งมาจากเหตุการณ์เรื่องราวหรือความเป็นไปในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนเป็นสิ่งควรค่าแก่การเรียนรู้ และจดจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวน มีลักษณะติชม หรือแสดงความเห็นอยู่ในตัว แต่ไม่ถึงกับเป็นคำสอน

รวมคำพังเพย หมวด จ

คำพังเพย หมวด จ ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. จนแล้วไม่เจียม
  หมายถึง ไม่รู้จักประมาณฐานะตน
 2. จนไม่ลง
  หมายถึง เคยมั่งมีมาก่อยแล้วทำตัวตามอัตภาพที่ขัดสนไม่ได้ คล้ายกับ จมไม่ลง
 3. จมไม่ลง
  หมายถึง เคยทำตัวใหญ่มาแล้วทำให้เล็กลงไม่ได้ คล้ายกับ จนไม่ลง
 4. จระเข้ขวางคลอง
  หมายถึง ผู้ที่ชอบกันท่าหรือขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวกเหมือนจระเข้ที่ขึ้นมาขวางคลองทำให้เรือผ่านไปผ่านมาไม่สะดวก
 5. จับปลาสองมือ
  หมายถึง หมายจะเอาให้ได้ทั้ง2อย่าง,เสี่ยงทำการพร้อมๆกันซึ่งอาจไม่สำเร็จทั้ง2อย่าง
 6. จับปูใส่กระด้ง
  หมายถึง การเปรียบเทียบกับเด็กๆที่ซุกซนไม่ยอมอยู่นิ่งผู้ใหญ่ต้องคอยควบคุมดูแลตลอดเวลาเพื่อให้เด็กอยู่ในระเบียบ
 7. จับเสือมือเปล่า
  หมายถึง แสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน
 8. จับแพะชนแกะ
  หมายถึง ทำอย่างขอไปทีไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทนเพื่อให้ลุล่วงก็ไป
 9. จุดไต้ตำตอ
  หมายถึง พูดหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งบังเอิญไปโดนเอาเจ้าตัวหรือผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องนั้นเข้าโดยผู้พูดหรือผู้ทำไม่รู้ตัว
 10. เจ้าบุญนายคุณ
  หมายถึง ผู้มีบุญคุณ
 11. เจ้าไม่มีศาล สมภารไม่มีวัด
  หมายถึง ผู้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
 12. ใจดีผีเข้า
  หมายถึง คนใจดีเป็นคนดีเกินไปมักถูกรังแก
 13. ใจดีสู้เสือ
  หมายถึง การทำใจกล้า ควบคุมจิตใจให้เป็นปกติ ไม่หวั่นไหวไปกับเหตุการณ์ตรงหน้า เมื่อต้องเจอกับสิ่งที่น่ากลัวหรือเป็นอันตราย
 14. ใจเขาใจเรา
  หมายถึง การที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หากคิดที่จะทำอะไรสักอย่างกับผู้อื่น ให้นึกถึงความรู้สึกของเขา ถ้าเราเป็นเขาจะรู้สึกอย่างไร

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำพังเพย หมวด จ"