คำพังเพย

คำพังเพย

มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ

หมายถึง ไม่ช่วยทำงานแล้วเกะกะขัดขวางทำให้งานเดินไปไม่สะดวกเหมือนกับคนที่นั่งไปในเรือไม่ช่วยทำงานแต่ยังไปเอาเท้าไปราน้ำให้เรือแล่นช้า

 บทความที่เกี่ยวข้อง "มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ"

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ หมายถึงอะไร?, หมายถึง ไม่ช่วยทำงานแล้วเกะกะขัดขวางทำให้งานเดินไปไม่สะดวกเหมือนกับคนที่นั่งไปในเรือไม่ช่วยทำงานแต่ยังไปเอาเท้าไปราน้ำให้เรือแล่นช้า อวัยวะ มือ ธรรมชาติ น้ำ ยานพาหนะ เรือ คำนาม คน หมวด ยานพาหนะ

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

จับปลาสองมือ ช้างเท้าหลัง ปากว่ามือถึง พายเรือในอ่าง มืออยู่ไม่สุข มือใครยาวสาวได้สาวเอา ม้าดีต้องมีพยศ ลูกผีลูกคน เขียนด้วยมือลบด้วยตีน เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานก้น เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานรัดก้น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"