คำพังเพย

คำพังเพย เกี่ยวกับ ยานพาหนะ

คำพังเพย เกี่ยวกับ ยานพาหนะ ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
คำพังเพย เกี่ยวกับ ยานพาหนะ ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำพังเพย คือ ถ้อยอุปมาที่กล่าวกระทบเสียดสี ซึ่งมาจากเหตุการณ์เรื่องราวหรือความเป็นไปในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนเป็นสิ่งควรค่าแก่การเรียนรู้ และจดจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวน มีลักษณะติชม หรือแสดงความเห็นอยู่ในตัว แต่ไม่ถึงกับเป็นคำสอน

คำพังเพย เกี่ยวกับ ยานพาหนะ

คำพังเพย เกี่ยวกับ ยานพาหนะ ตามที่เคยรู้จัก คำพังเพย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ชักใบให้เรือเสีย
  หมายถึง พูดหรือทำขวางๆให้การสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องไป
 2. ติเรือทั้งโกลน
  หมายถึง การตำหนิหรือวิพากย์วิจารณ์งานที่ยังทำไม่เสร็จหรือเริ่มทำไปได้ไม่นาน ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ติเสียก่อนแล้ว
 3. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชฌาสัย
  หมายถึง เมื่ออยู่ในสังคมเดียวกันก็ย่อมต้องพึ่งพาอาศัยกันเป็นธรรมดา
 4. น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ
  หมายถึง อย่าขวางผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่กำลังโกรธจัด
 5. พายเรือในอ่าง
  หมายถึง คิด พูด หรือทำวกวนกลับไปกลับมา
 6. มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ
  หมายถึง ไม่ช่วยทำงานแล้วเกะกะขัดขวางทำให้งานเดินไปไม่สะดวกเหมือนกับคนที่นั่งไปในเรือไม่ช่วยทำงานแต่ยังไปเอาเท้าไปราน้ำให้เรือแล่นช้า
 7. เรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่
  หมายถึง คนที่ทำตนเป็นคนดีมาตลอด แต่มาเสียคนเมื่อแก่
 8. เรือล่มในหนองทองจะไปไหน
  หมายถึง คนในเครือญาติแต่งงานกัน จะทำให้ทรัพย์มรดกไม่ตกไปเป็นของผู้อื่น
 9. เหยียบเรือสองแคม
  หมายถึง เข้าด้วยทั้ง 2 ฝ่าย หากฝ่ายใดเพลี่ยงพล้ำจะได้กลับตัวไปเข้ากับอีกฝ่ายได้ทัน

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำพังเพย เกี่ยวกับ ยานพาหนะ"