คำพังเพย

คำพังเพย

หมูในอวย

หมายถึง สิ่งที่อยู่ในกำมือ

พจนานุกรมไทย หมูในอวย หมายถึง:

  1. (สํา) น. สิ่งที่อยู่ในกํามือ.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: หมูในอวย หมายถึงอะไร?, หมายถึง สิ่งที่อยู่ในกำมือ อวัยวะ มือ สัตว์ หมู

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ดินพอกหางหมู ยื่นหมูยื่นแมว หนอนหนังสือ หนามยอกเอาหนามบ่ง หน้าสิ่วหน้าขวาน หมากัดไม่เห่า หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด หมูเขาจะหามเอาคานเข้าไปสอด หมูไปไก่มา หยิกเล็บเจ็บเนื้อ เห็นช้างเท่าหมู เอาเนื้อหมูไปปะเนื้อช้าง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "หมูในอวย"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"