ค้นเจอ 258 รายการ

ผู้ดีเดินตรอกขี้ครอกเดินถนน

หมายถึงคนดีคอยปิดบังไม่แสดงตัวแต่คนชั่วกลับแสดงออกอย่างเปิดเผย

ฝรั่งบางเสาธง

หมายถึงคนวางท่าเหมือนฝรั่ง

ชั่วนาตาปี

หมายถึงตลอดปี, ชั่วกัลปาวสาน, ตลอดไป, ชั่วฟ้าดินสลาย

ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา

หมายถึงสมัยก่อนการศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านยังไม่แพร่หลาย คนที่รู้หนังสือมีน้อย บางคนก็ได้ดีเพราะปาก การคิดเลขหรือการคำนวณนั้นมีความสำคัญน้อยลงมาอีก แม้เดี๋ยวนี้คนที่มีความรู้ดีแต่พูดไม่เก่ง ก็เอาดีได้ยาก ส่วนความชั่วความดีนี้ ทำลงไปแล้วย่อมเป็นเสมือนตราที่ประทับลงไปให้รู้ว่าคนนั้นเป็นคนดี หรือคนชั่ว

ปลาข้องเดียวกัน ตัวหนึ่งเน่า ก็พาตัวอื่นพลอยเหม็นไปด้วย

หมายถึงคนที่อยู่ร่วมกัน ถ้าคนหนึ่งไปทำชั่ว ทำไม่ดีไว้ ก็จะพลอยทำให้คนอื่นเสียหายไปด้วย

ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก อย่าได้ไว้วางใจ

หมายถึงช้างสารและงูเห่า เป็นสัตว์เดรัจฉานไว้ใจไม่ได้ ข้าเก่าและเมียรัก เป็นบุคคลที่ใกล้ชิด ย่อมรู้เรื่องราวและความลับของเราหมด บุคคลประเภทนี้ ถ้ากลับกลายเป็นศัตรูแล้วจะเป็นศัตรูที่ร้ายที่สุด ดังนั้นจึงไม่ควรไว้วางใจจนเกินไป

เงินดีงานดี

หมายถึงหากได้ค่าตอบแทนที่ดี ก็ย่อมตอบแทนด้วยการสร้างผลงานที่ดี

ถลำร่องชักง่าย ถลำใจชักยาก

หมายถึงการพลาดถลำตกลงไปในร่องพื้นยังสามารถชักเท้ากับขึ้นมาได้ แต่ถ้าถลำใจหลงรักมาก ๆ เข้าจะถอนออกได้ยาก

น้ำลดตอผุด

หมายถึงเมื่อหมดอำนาจความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏ

คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ

หมายถึงคนที่รักเรามีน้อยคล้ายผืนหนัง คนชังมีมาก อย่างกับเสื่อลำแพน

ยากเจ็ดทีดีเจ็ดหน

หมายถึงคนที่มีทั้งโชคดีและร้ายสลับกันไปมา

คบคนดีมีศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย

หมายถึงอัปราชัย ในที่นี้มีความหายเท่ากับ ปราชัย คือจะพ่ายแพ้ หมายถึงไม่เป็นมงคลแก่ตัว

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ