ค้นเจอ 98 รายการ

วัดรอยตีน

หมายถึงเทียบดูว่าพอสู้ได้หรือไม่ เช่น ลูกศิษย์วัดรอยเท้าครู, คอยเทียบตัวเองกับผู้ที่เหนือกว่าเพื่อชิงดีชิงเด่น เช่น ลูกน้องวัดรอยตีนหัวหน้า

วัวลืมตีน

หมายถึงคนที่ได้ดีแล้วลืมฐานะเดิมของตน

มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ

หมายถึงไม่ช่วยทำงานแล้วเกะกะขัดขวางทำให้งานเดินไปไม่สะดวกเหมือนกับคนที่นั่งไปในเรือไม่ช่วยทำงานแต่ยังไปเอาเท้าไปราน้ำให้เรือแล่นช้า

ยานพาหนะ

ปากกัดตีนถีบ

หมายถึงมานะพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อปากท้อง โดยไม่ห่วงคำนึงถึงความลำบาก; ตีนถีบปากกัด ก็ว่า

มือห่าง ตีนห่าง

หมายถึงสุรุ่ยสุร่าย; เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง

ตีนถีบปากกัด

หมายถึงมานะพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อปากท้อง โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก ใช้ความพยายามในการต่อสู้ดำเนินชีวิต; ปากกัดตีนถีบ ก็ว่า

ความขยันหมั่นเพียร

มือห่างตีนห่าง

หมายถึงสุรุ่ยสุร่าย; เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง

เขียนด้วยมือลบด้วยตีน

หมายถึงยกย่องแล้วกลับทำลายในภายหลัง

ตีนถีบปากกัด

หมายถึงมานะพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อปากท้อง โดยไม่ห่วงคำนึงถึงความลำบาก

ตีนเท่าฝาหอย

หมายถึงเด็กทารก เด็กเล็ก หรือแรกเกิด

น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา

หมายถึงมีน้ำใจตอบแทนกัน

ได้น้ำได้เนื้อ

หมายถึงได้อะไรที่เป็นประโยชน์ ได้อะไรที่ดี ๆ มีสาระ ครบถ้วน ใช้บอกในหลายเหตุการณ์ เช่น การฟัง การพูด การทำงาน ค้าขาย กำไร เป็นต้น

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ