ค้นเจอ 99 รายการ

มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ

หมายถึงไม่ช่วยทำงานแล้วเกะกะขัดขวางทำให้งานเดินไปไม่สะดวกเหมือนกับคนที่นั่งไปในเรือไม่ช่วยทำงานแต่ยังไปเอาเท้าไปราน้ำให้เรือแล่นช้า

ยานพาหนะ

ช้างเท้าหลัง

หมายถึงคู่ชีวิต ผู้ตาม ผู้คอยหนุนหลัง สนับสนุนผู้นำของตัวเอง

ช้างเท้าหลัง

หมายถึงภรรยา (อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ในปัจจุบัน) ผู้ตาม ผู้คอยหนุนหลัง สนับสนุนผู้นำของตัวเอง หรือสามี

วัดรอยเท้า

หมายถึงมุ่งจะโต้ตอบมุ่งแก้แค้นมุ่งอาฆาตเป็นสำนวนที่ใช้กับลูกที่คิดจะสู้ลูกหรือใช้กับผู้น้อยคิดจะหักล้างผู้ใหญ่ที่เคยบังคับบัญชาตนมาก็ได้

ช้างเท้าหน้า

หมายถึงผู้นำ

น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา

หมายถึงมีน้ำใจตอบแทนกัน

ได้น้ำได้เนื้อ

หมายถึงได้อะไรที่เป็นประโยชน์ ได้อะไรที่ดี ๆ มีสาระ ครบถ้วน ใช้บอกในหลายเหตุการณ์ เช่น การฟัง การพูด การทำงาน ค้าขาย กำไร เป็นต้น

กะดี่ได้น้ำ

หมายถึงคนที่แสดงอาการตื่นเต้น ดีใจ ออกนอกหน้าจนระงับอาการไม่อยู่

กระดี่ได้น้ำ

หมายถึงใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจตื่นเต้นจนตัวสั่น

มะนาวไม่มีน้ำ

หมายถึงพูดห้าว ๆ หรือ พูดไม่มีหางเสียง

มะนาวไม่มีน้ำ

หมายถึงพูดห้วน ๆ

กระดี่ได้น้ำ

หมายถึงอาการแสดงความดีใจ หรือตื่นเต้นจนตัวสั่น

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ