ค้นเจอ 68 รายการ

สองหน้า

หมายถึงชื่อกลองชนิดหนึ่ง รูปคล้ายเปิงมางแต่ใหญ่กว่า ใช้ตีทั้ง ๒ ข้าง. ว. ที่ทำตัวให้ทั้ง ๒ ฝ่ายต่างเข้าใจผิดกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน เช่น เขาเป็นคนสองหน้า อย่าไว้ใจเขานักนะ.

แบกหน้า

หมายถึงจำใจกลับมาแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทำไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมมาก่อนอีก เช่น นี่แบกหน้ากลับมาหากู. (รามเกียรติ์ พลเสพย์).

หน้าฉาก

หมายถึงที่แสดงให้ปรากฏเปิดเผย เช่น ฐานะหน้าฉากของเขาเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง แต่ความจริงค้าขายยาเสพติด, ตรงข้ามกับ หลังฉาก. น. ความเป็นไปหรือพฤติกรรมที่เปิดเผย, ตรงข้ามกับ หลังฉาก.

หน้าโลหิต

หมายถึงชอบแสวงหาประโยชน์โดยวิธีบังคับให้จำยอมเพราะเห็นแก่ตัว เช่น เขาเป็นเจ้าหนี้หน้าเลือด

ตบตา

หมายถึงหลอกหรือลวงให้เข้าใจผิด ทำการหลอกล่อให้เข้าใจผิด

กระชังหน้าใหญ่

หมายถึงจัดจ้าน, ออกหน้ารับเสียเอง เช่น แม่กระชังหน้าใหญ่

ตลาดหน้าคุก

หมายถึงตลาดหรือร้านค้าที่ฉวยโอกาสขายของแพง ขึ้นราคาของให้แพงกว่าปกติ และผู้ซื้อจำเป็นต้องซื้อมาใช้

ราบเป็นหน้ากลอง

หมายถึงราบเรียบ, หมดเสี้ยนหนาม

ศึกหน้านาง

หมายถึงการวิวาทหรือต่อสู้กันต่อหน้าหญิงที่ตนหมายปอง

ช้างเท้าหน้า

หมายถึงผู้นำ

ดินไม่กลบหน้า

หมายถึงยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่ตาย

ศรศิลป์ไม่กินกัน

หมายถึงไม่ถูกกัน ไม่ลงรอยกัน ไม่ชอบหน้ากัน

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ