ค้นเจอ 258 รายการ

รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

หมายถึงหากลูกทำผิดก็ควรอบรมสั่งสอน ดุด่าว่ากล่าว และลงโทษเมื่อกระทำความผิดตามสมควร

หมูเขาจะหามเอาคานเข้าไปสอด

หมายถึงเข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ กิจกรรม หรือการกระทำของผู้อืน ซึ่งเขากำลังจะสำเร็จอยู่แล้ว

รักนักมักหน่าย

หมายถึงรักกันสนิทสนมกันมากก็ขาดความเกรงใจกัน

รักนักมักหน่าย

หมายถึงรักกันสนิทสนมกันมากก็ขาดความเกรงใจกัน

ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

หมายถึงคนเราทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้น

รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

หมายถึงเรียนรู้ไว้ไม่หนักเรี่ยวหนักแรงหรือเสียหายอะไร

เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานก้น

หมายถึงทำเลียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้ง ๆ ที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ

ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก

หมายถึงสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจ เพราะรู้ตื้นหนาบางของเราเป็นอย่างดี

ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก

หมายถึงสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจ เพราะรู้ตื้นหนาบางของเราเป็นอย่างดี

เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานรัดก้น

หมายถึงทำเลียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้ง ๆ ที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ

หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด

หมายถึงอย่าเข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ กิจกรรม หรือการกระทำของผู้อืน ซึ่งเขากำลังจะสำเร็จอยู่แล้ว

คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ

หมายถึงคนรักมีน้อย คนเกลียดมีมาก

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ