ค้นเจอ 242 รายการ

เลือกนักมักได้แร่

หมายถึงเลือกไปเลือกมา ในที่สุดมักจะไปได้ที่ไม่ดี มักใช้ในกรณีเลือกคู่ เลือกไปเลือกมาในที่สุดไปได้คนที่ไม่ดีมาเป็นคู่ครอง แร่ในที่นี้หมายถึงขี้แร่ หรือแร่เลวๆ ที่ไม่มีค่าอะไรกัน

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ