ค้นเจอ 242 รายการ

ต้นรักดอกโศก

หมายถึงแรกรักกันดี แต่พอเวลาผ่านไปกลับมีแต่ความขมขื่น

รักพี่เสียดายน้อง

หมายถึงลังเลใจ ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอย่างไหนดี

ตำข้าวสารกรอกหม้อ

หมายถึงหาเพียงแค่พอกินไปมื้อหนึ่ง ๆ, ทำพอให้เสร็จไปชั่วครั้งหนึ่ง ๆ

หนามแหลมไม่มีคนเสี้ยม

หมายถึงคนที่มีพรสวรรค์ สติปัญญาดี มีความสามารถสูง อาจจะเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งโดยไม่มีผู้สอนเลยก็เป็นได้ หรือหมายถึงคนที่มาจากตระกูลที่ดี ตัวบุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มที่ดีไปด้วย

กำขี้ดีกว่ากำตด

หมายถึงการที่คนๆนั้นจะเลือกสิ่งที่มีมูลค่าหรือคุณค่าน้อยว่าแต่ว่าจะได้แน่ๆ ดีกว่าการเลือกสิ่งที่มีคุณค่าหรือมูลค่าสูงกว่า แต่ยังมีความไม่แน่นอนในการได้มาของสิ่งนั้นๆ

รกคนดีกว่ารกหญ้า

หมายถึงเลี้ยงคนไว้ยังใช้งานได้

รกคนดีกว่ารกหญ้า

หมายถึงหากมีคนอยู่จำนวนมากอาจจะใช้ประโยชน์ได้บ้าง ซึ่งดีกว่ามีหญ้า(วัชพืช)ขึ้นเต็ม ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้และยังกลายเป็นภาระอีกด้วย

พกหินดีกว่าพกนุ่น

หมายถึงทำจิตให้ให้เข็มแข็งหนักแน่น ดีกว่าหูเบาเชื่อคำคนอื่นโดยไม่ตรึกตรองก่อน

ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี

หมายถึงมีความสำนึกในความดีของสิ่งหรือบุคคลที่มีพระคุณต่อเรา กตเวที แปลว่า การตอบแทนต่อสิ่งหรือบุคคลที่มีพระคุณต่อเรา คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะทำให้ตนเองและครอบครัวพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ความสำเร็จ คุณสมบัตินี้ถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐในตัวบุคคล

ใจดีผีเข้า

หมายถึงคนใจดีเป็นคนดีเกินไปมักถูกรังแก

หน้าเนื้อใจเสือ

หมายถึงหน้าตาดูใจดีมีเมตตาแต่ใจคอดุร้ายโหดเหี้ยม

เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน

หมายถึงแสดงความรู้หรืออวดรู้กับผู้ที่รู้เรื่องดีกว่า

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ