ค้นเจอ 68 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก

หน้าไหว้หลังหลอก

หมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่ลับหลังกลับคิดร้าย

ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก

หมายถึงต่อหน้าทำอย่างหนึ่ง ลับหลังทำอีกอย่างหนึ่ง แบบหน้าไหว้ หลังหลอก

ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก

หมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีด้วย ลับหลังกลับนินทาว่าร้ายหรือลอบทำร้าย

ไปลามาไหว้

หมายถึงมารยาทไทย ที่เป็นวัฒนธรรมในการทักทาย เวลาพบปะกันหรือลาจากกัน

พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่

หมายถึงรู้ทันกัน ไม่มีทางจะโกหก หลอกกันได้

ลิงหลอกเจ้า

หมายถึงล้อหลอกผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่เผลอ

ตบตา

หมายถึงหลอกหรือลวงให้ให้เข้าใจผิด

ลิงหลอกเจ้า

หมายถึงล้อหลอกผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่เผลอ

ตีหลายหน้า

หมายถึงตลบตะแลง กลับกลอก

เป็นหน้าดั้ง

หมายถึงคอยออกหน้าป้องกัน

วันพระไม่ได้มีหนเดียว

หมายถึงวันหน้ายังมีโอกาสอีก

เลือดขึ้นหน้า

หมายถึงโกรธมากจนหน้าแดง, โมโห

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ