ค้นเจอ 26 รายการ

พายเรือในอ่าง

หมายถึงคิด พูด หรือทำวกวนกลับไปกลับมา

ยานพาหนะ

มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ

หมายถึงไม่ช่วยทำงานแล้วเกะกะขัดขวางทำให้งานเดินไปไม่สะดวกเหมือนกับคนที่นั่งไปในเรือไม่ช่วยทำงานแต่ยังไปเอาเท้าไปราน้ำให้เรือแล่นช้า

ยานพาหนะ

ลงเรือลำเดียวกัน

หมายถึงทำงานร่วมกัน, ร่วมรับผลการกระทำด้วยกัน

ติเรือทั้งโกลน

หมายถึงติพล่อย ๆ ตำหนิในสิ่งที่เขายังทำไม่เสร็จ

ติเรือทั้งโกลน

หมายถึงตำหนิงานหรือของที่ทำ ทั้ง ๆ ที่งานนั้นเพิ่งเริ่มไปได้ไม่นานหรือทำไปได้เพียงเล็กน้อย

ติเรือทั้งโกลน

หมายถึงการตำหนิหรือวิพากย์วิจารณ์งานที่ยังทำไม่เสร็จหรือเริ่มทำไปได้ไม่นาน ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ติเสียก่อนแล้ว

ยานพาหนะ

ชักใบให้เรือเสีย

หมายถึงการพูดหรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ การสนทนาหรือเหตุการณ์นั้น ๆ ต้องเขว ออกนอกเรื่อง นอกประเด็นไป

ชักใบให้เรือเสีย

หมายถึงพูดหรือทำขวางๆให้การสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องไป

ยานพาหนะ

ชักใบให้เรือเสีย

หมายถึงพูดหรือขวางให้การสนทนาออกนอกเรื่อง

ลงเรือแป๊ะ ต้องตามใจแป๊ะ

หมายถึงเมื่ออะไรๆ ต้องอาศัยเขา ก็ต้องตามใจเขา ถ้าไปขัดใจเขา เขาอาจไม่ช่วยเราหรือไล่เราออกก็ได้

อย่าติเรือทั้งโกลน

หมายถึงเรือสมัยโบราณซึ่งเอาซุงทั้งต้นมาขุด เช่น เรือมาดที่เขาทำเป็นรูปร่างแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ อย่างเพิ่งไปด่วนติ

เหยียบเรือสองแคม

หมายถึงทำทีเข้าด้วยทั้ง 2 ฝ่าย

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ