ค้นเจอ 497 รายการ

กงเกวียนกำเกวียน

หมายถึงเวรสนองเวร, กรรมสนองกรรม, เช่นทำแกเขาอย่างไร ตนหรือลูกหลานก็อาจจะถูกทำในทำนองเดียวกันอย่างนั้นบ้างเป็นกงกำกงเกวียน

กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้

หมายถึงลักษณะของการทำงานที่มีความรีรอลังเลใจ ทำให้แก้ไขปัญหาได้ไม่ทันท่วงที เมื่อได้อย่างหนึ่งแล้ว แต่กลับต้องเสียอีกอย่างหนึ่งไป

คำพังเพย

ก่อแล้วต้องสาน

หมายถึงเริ่มอะไรแล้วต้องทำต่อให้เสร็จ

กาคาบพริก

หมายถึงลักษณะคนผิวดำแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแดง

กินปูนร้อนท้อง

หมายถึงทำอาการมีพิรุธเอง, แสดงอาการเดือดร้อนขึ้นเอง

เกลือเป็นหนอน

หมายถึงญาติมิตรสามาภรรยาบุตรธิดาเพื่อนร่วมงานหรือคนในบ้านคิดคดทรยศ

แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ

หมายถึงจะรู้คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่เรามองข้าม ไม่สนใจ ก็ต่อเมื่อไม่มีของสิ่งนั้นแล้ว

ไก่รองบ่อน

หมายถึงผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรองจะเรียกใช้เมื่อไรก็ย่อมได้

ขนหน้าแข้งไม่ร่วง

หมายถึงไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน

ขมิ้นกับปูน

หมายถึงคนสองคนที่ไม่ถูกกันอยู่ใกล้กันเมื่อไรก็ต้องทะเลาะวิวาทกันเมื่อนั้น

ขว้างงูไม่พ้นคอ

หมายถึงทำอะไรแล้วผลร้ายกลับมาสู่ตัว

ขุนไม่ขึ้น

หมายถึงเลี้ยงไม่เชื่องมีแต่เนรคุณ

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ