ค้นเจอ 245 รายการ

มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ

หมายถึงไม่ช่วยทำงานแล้วเกะกะขัดขวางทำให้งานเดินไปไม่สะดวกเหมือนกับคนที่นั่งไปในเรือไม่ช่วยทำงานแต่ยังไปเอาเท้าไปราน้ำให้เรือแล่นช้า

ยานพาหนะ

มือห่างตีนห่าง

หมายถึงสุรุ่ยสุร่าย; เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง

เขียนด้วยมือลบด้วยตีน

หมายถึงยกย่องแล้วกลับทำลายในภายหลัง

มือห่าง ตีนห่าง

หมายถึงสุรุ่ยสุร่าย; เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง

สิบเบี้ยใกล้มือ

หมายถึงของหรือประโยชน์ที่ควรได้ก็เอาไว้ก่อน

เอามือซุกหีบ

หมายถึงหาเรื่องเดือดร้อนหรือความลำบากใส่ตัวโดยใช่ที่

เอามือซุกหีบ

หมายถึงหาเรื่องเดือดร้อนหรือความลำบากใส่ตัวโดยใช่ที่

มือใครยาวสาวได้สาวเอา

หมายถึงแข่งกันในการเอาผลประโยชน์

ชุบมือเปิบ

หมายถึงฉวยเอาผลประโยชน์ของผู้อื่น โดยตัวเองไมได้ลงทุนลงแรง

จับปลาสองมือ

หมายถึงหมายจะเอาให้ได้ทั้ง2อย่าง,เสี่ยงทำการพร้อมๆกันซึ่งอาจไม่สำเร็จทั้ง2อย่าง

เอาน้ำลูบท้อง

หมายถึงอดทนในยามยามโดยกินน้ำแทนข้าว

ชุบมือเปิบ

หมายถึงฉวยโอกาส เอาสิ่งของคนอื่นทำจนสำเร็จแล้วมาเป็นประโยชน์ของตน โดยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอะไรมาก่อนเลย

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ