[คำพังเพย]

ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน

หมายถึงชีวิตคนเราเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ มีขึ้นและมีลง ดังนั้นเมื่อถึงคราวตกอับ ก็อย่าเพิ่งท้อถอย หรือหมดอาลัยในชีวิต และเมื่อถึงคราวรุ่งเรือง มีอำนาจวาสนา ก็อย่าลืมตัว อย่าประมาท

หมายเหตุยากเจ็ดทีดีเจ็ดหน  ก็ว่า

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน"

  • ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"