มือไม่พายเอาเท้า(ตีน)ราน้ำ หมายถึง
มือไม่พายเอาเท้า(ตีน)ราน้ำ หมายถึง

มือไม่พายเอาเท้า(ตีน)ราน้ำ หมายถึง

คำพังเพย มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ หรือ มือไม่พายเอาตีนราน้ำ หมายถึงอะไร

 

มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ หมายถึง?

มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ หมายถึง ผู้ที่ไม่ยอมช่วยเหลืองานในลักษณะที่ต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังทำตัวเกะกะหรือขัดขวาง ก่อให้เกิดผลเสียในภาพรวม

 

 

ที่มาของสำนวน "มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ"

คำว่า "รา" ใน "ราน้ำ" ในสำนวนนี้ หมายถึง การต้านทานการลอยน้ำของเรือ ซึ่งการต้านน้ำ ทำให้พายเรือลำบาก ผู้พายเรือต้องใช้แรงมากขึ้น นอกจากจะไม่ช่วยพายเรือแล้ว ยังจะเอาเท้าราน้ำเล่น ทำให้ผู้พายเรือต้องลำบากหรือเหนื่อยยิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นสำนวน มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ หรือ มือไม่พายเอาตีนราน้ำ ก็ว่า

 

 

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน

 

ตัวอย่าง "มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ"

ในการทำงานเป็นทีม ทุกคนต่างมีหน้าที่ที่ต่างออก เพื่อช่วยกันทำให้งานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย แต่หากมีคนทำตัวแบบไม่ช่วยงาน แถมยังคอยจับผิดหน้าที่ของคนอื่น แบบนี้เขาเรียกว่า "มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ" อย่าหาทำ!

รู้หรือไม่?

  1. มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ หมายถึง

    ผู้ที่ไม่ยอมช่วยเหลืองานในลักษณะที่ต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังทำตัวเกะกะหรือขัดขวาง ก่อให้เกิดผลเสียในภาพรวม


คำพังเพยที่เกี่ยวข้อง