มือไม่พายเอาเท้า(ตีน)ราน้ำ หมายถึง

มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ หมายถึง ผู้ที่ไม่ยอมช่วยเหลืองานในลักษณะที่ต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังทำตัวเกะกะหรือขัดขวาง ก่อให้เกิดผลเสียในภาพรวม

คำพังเพย มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ หรือ มือไม่พายเอาตีนราน้ำ หมายถึงอะไร

 

มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ หมายถึง?

มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ หมายถึง ผู้ที่ไม่ยอมช่วยเหลืองานในลักษณะที่ต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังทำตัวเกะกะหรือขัดขวาง ก่อให้เกิดผลเสียในภาพรวม

 

ที่มาของสำนวน "มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ"

คำว่า "รา" ใน "ราน้ำ" ในสำนวนนี้ หมายถึง การต้านทานการลอยน้ำของเรือ ซึ่งการต้านน้ำ ทำให้พายเรือลำบาก ผู้พายเรือต้องใช้แรงมากขึ้น นอกจากจะไม่ช่วยพายเรือแล้ว ยังจะเอาเท้าราน้ำเล่น ทำให้ผู้พายเรือต้องลำบากหรือเหนื่อยยิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นสำนวน มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ หรือ มือไม่พายเอาตีนราน้ำ ก็ว่า

 

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน

  • พายเรือในอ่าง
  • หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด

ตัวอย่าง"มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ"

ในการทำงานเป็นทีม ทุกคนต่างมีหน้าที่ที่ต่างออก เพื่อช่วยกันทำให้งานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย แต่หากมีคนทำตัวแบบไม่ช่วยงาน แถมยังคอยจับผิดหน้าที่ของคนอื่น แบบนี้เขาเรียกว่า "มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ" อย่าหาทำ!

 รู้หรือไม่?

  1. มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ หมายถึง

    ผู้ที่ไม่ยอมช่วยเหลืองานในลักษณะที่ต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังทำตัวเกะกะหรือขัดขวาง ก่อให้เกิดผลเสียในภาพรวม


คำพังเพยที่เกี่ยวข้อง


 หมวดหมู่ คำพังเพย
ชอบเนื้อหาชุดนี้ กดให้คะแนน 5 ดาวกับเราได้เลยจ้า

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "มือไม่พายเอาเท้า(ตีน)ราน้ำ หมายถึง"