คำพังเพย

คำพังเพย

เข็นครกขึ้นภูเขา

หมายถึง ทำงานที่ยากลำบากต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนมาก

หมายถึง ทำงานที่ยากเกินความสามารถ

พจนานุกรมไทย เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ทํางานที่ยากลำบากอย่างยิ่งโดยต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนอย่างมาก หรือบางทีก็เกินกำลังความสามารถหรือสติปัญญาของตน.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึงอะไร?, หมายถึง ทำงานที่ยากลำบากต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนมาก
  • คำพังเพย: เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึงอะไร?, หมายถึง ทำงานที่ยากเกินความสามารถ

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

เข้าทางตรอกออกทางประตู เข้าพระเข้านาง เชื้อไม่ทิ้งแถว เด็กดอกฟ้า เป่าปี่ให้ควายฟัง เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก เล่นกับสากสากต่อยหัว เล่นกับหมาหมาเลียปาก เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร เสียกำได้กอบ เสียน้อย เสียยาก เสียมาก เสียง่าย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เข็นครกขึ้นภูเขา"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"