คำพังเพย

คำพังเพย

ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้

หมายถึง ถ้าไม่มีอะไรเป็นเค้ามูลอยู่ ก็ย่อมไม่มีเรื่องเกิดขึ้น

หมายถึง ไม่มีเหตุย่อมไม่มีผล

พจนานุกรมไทย ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ไม่มีเหตุย่อมไม่มีผล.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ หมายถึงอะไร?, หมายถึง ถ้าไม่มีอะไรเป็นเค้ามูลอยู่ ก็ย่อมไม่มีเรื่องเกิดขึ้น สัตว์ หมา
  • คำพังเพย: ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ หมายถึงอะไร?, หมายถึง ไม่มีเหตุย่อมไม่มีผล สัตว์ หมา

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

หมากัดไม่เห่า หมาขี้ไม่มีใครยกหาง หมาจนตรอก หมาลอบกัด หมาหยอกไก่ หมาหวงก้าง หมาเห็นข้าวเปลือก หมาเห่าไม่กัด เล่นกับหมาหมาเลียปาก เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง ไปลามาไหว้ ไม่ใช่ขี้ไก่

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"