คำพังเพย

ไก่รองบ่อน

หมายถึง ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสํารอง ซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้

หมายถึง ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรองจะเรียกใช้เมื่อไรก็ย่อมได้

หมายถึง ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรอง ซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้

พจนานุกรมไทย ไก่รองบ่อน หมายถึง:

  1. (สํา) น. ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสํารอง ซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ไก่รองบ่อน หมายถึงอะไร?, หมายถึง ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสํารอง ซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้ สัตว์ ไก่ อวัยวะ ตัว
  • คำพังเพย: ไก่รองบ่อน หมายถึงอะไร?, หมายถึง ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรองจะเรียกใช้เมื่อไรก็ย่อมได้ สัตว์ ไก่ อวัยวะ ตัว
  • คำพังเพย: ไก่รองบ่อน หมายถึงอะไร?, หมายถึง ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรอง ซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้ สัตว์ ไก่ อวัยวะ ตัว

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

หมาหยอกไก่ หมูไปไก่มา เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ เอาเป็ดไปขันประชันไก่ ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ ไก่แก่หนังเหนียว ไก่แก่แม่ปลาช่อน ไปลามาไหว้ ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ ไม่ใช่ขี้ไก่ ไม้หลักปักเลน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไก่รองบ่อน"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"