คำพังเพย

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

หมายถึง ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง หมายถึงอะไร?, หมายถึง ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง คำนาม คน สัตว์ ไก่ อวัยวะ ขน
  • คำพังเพย: ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง หมายถึงอะไร?, หมายถึง ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง คำนาม คน สัตว์ ไก่ อวัยวะ ขน

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม ตึงหย่อนแต่พองาม ทุกนารีงามสรรพเมื่อดับเทียน พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น หมาหยอกไก่ หมูไปไก่มา ไก่รองบ่อน ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ ไก่แก่หนังเหนียว ไปลามาไหว้ ไม่ใช่ขี้ไก่

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"