คำพังเพย

เอาเลือดกับปู

หมายถึง เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีจะให้

หมายเหตุ หาเลือดกับปู หรือ รีดเลือดเอากับปู ก็ว่า

พจนานุกรมไทย เอาเลือดกับปู หมายถึง:

  1. (สํา) ก. เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีจะให้, รีดเลือดกับปู หรือ หาเลือดกับปู ก็ว่า.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: เอาเลือดกับปู หมายถึงอะไร?, หมายถึง เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีจะให้ หมายเหตุ หาเลือดกับปู หรือ รีดเลือดเอากับปู ก็ว่า อวัยวะ เลือด

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ฆ่าช้างเอางา จับปูใส่กระด้ง ยกเมฆ รีดเลือดเอากับปู ลูกผีลูกคน สุกเอาเผากิน หักด้ามพร้าด้วยเข่า หาเลือดกับปู เข็นครกขึ้นภูเขา เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอม ไม่ได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกล

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เอาเลือดกับปู"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"