คำพังเพย

เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานก้น

หมายถึง ทำเลียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้ง ๆ ที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ

หมายเหตุ เหมือนกับ เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง

พจนานุกรมไทย เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานก้น หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ทําเลียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้ง ๆ ที่ตนไม่มีกําลังทรัพย์หรือความสามารถพอ, มีความหมายอย่างเดียวกับ เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานก้น หมายถึงอะไร?, หมายถึง ทำเลียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้ง ๆ ที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ หมายเหตุ เหมือนกับ เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง คำนาม คน อวัยวะ มือ, ก้น

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

กระเชอก้นรั่ว จับปลาสองมือ ปากหวานก้นเปรี้ยว มืออยู่ไม่สุข มือใครยาวสาวได้สาวเอา มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา ลูกผีลูกคน หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด หมูเขาจะหามเอาคานเข้าไปสอด เข็นครกขึ้นภูเขา เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานรัดก้น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานก้น"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"