คำพังเพย

เห็นช้างเท่าหมู

หมายถึง ไม่กลัวฝ่ายตรงข้ามแม้จะตัวใหญ่กว่า หรือมีอำนาจกว่า เพราะกำลังโกรธจัดจนลืมตัว

พจนานุกรมไทย เห็นช้างเท่าหมู หมายถึง:

  1. (สำ) ก. เห็นฝ่ายตรงข้ามซึ่งแม้จะตัวใหญ่กว่าหรือมีอำนาจมากกว่าไม่น่าเกรงขามในเวลาที่โกรธมากจนลืมตัว.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: เห็นช้างเท่าหมู หมายถึงอะไร?, หมายถึง ไม่กลัวฝ่ายตรงข้ามแม้จะตัวใหญ่กว่า หรือมีอำนาจกว่า เพราะกำลังโกรธจัดจนลืมตัว สัตว์ ช้าง, หมู อวัยวะ ตัว

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ช้างเท้าหน้า ช้างเท้าหลัง ดินพอกหางหมู ยื่นหมูยื่นแมว ลูกรักอยู่หลังลูกชังอยู่หน้า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น หมูในอวย หมูไปไก่มา เข็นครกขึ้นภูเขา เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง เอาเนื้อหมูไปปะเนื้อช้าง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เห็นช้างเท่าหมู"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"