คำพังเพย

เสือเฒ่าจำศีล

หมายถึง ผู้ชายสูงวัยที่ดูสุภาพน่านับถือ แต่ภายในใจเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้าอุบาย

หมายเหตุ เสือเฒ่าเจ้าเล่ห์ ก็ว่า

พจนานุกรมไทย เสือเฒ่าจำศีล หมายถึง:

  1. (สํา) น. ชายสูงอายุที่มีท่าทีสงบเสงี่ยมน่านับถือ แต่เจ้ามารยามีเล่ห์เหลี่ยมมาก.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: เสือเฒ่าจำศีล หมายถึงอะไร?, หมายถึง ผู้ชายสูงวัยที่ดูสุภาพน่านับถือ แต่ภายในใจเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้าอุบาย หมายเหตุ เสือเฒ่าเจ้าเล่ห์ ก็ว่า คำนาม คน, ชาย สัตว์ เสือ อวัยวะ ใจ

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

จับเสือมือเปล่า ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ ชาติเสือไม่ทิ้งลาย น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชฌาสัย ยุงร้ายกว่าเสือ หน้าเนื้อใจเสือ เขียนเสือให้วัวกลัว เข็นครกขึ้นภูเขา เข้าทางตรอกออกทางประตู เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ เสือเฒ่าเจ้าเล่ห์ ใจดีสู้เสือ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เสือเฒ่าจำศีล"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"