คำพังเพย

เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

หมายถึง ยุยงให้ 2 ฝ่ายทะเลาะวิวาทกัน

พจนานุกรมไทย เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ยุยงให้โกรธ เกลียด หรือวิวาทกัน.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน หมายถึงอะไร?, หมายถึง ยุยงให้ 2 ฝ่ายทะเลาะวิวาทกัน คำกริยา ชน

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ สีซอให้ควายฟัง สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง หนามแหลมไม่มีคนเสี้ยม เข็นครกขึ้นภูเขา เข้าทางตรอกออกทางประตู เข้าพระเข้านาง เชื้อไม่ทิ้งแถว เด็กดอกฟ้า เป่าปี่ให้ควายฟัง เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"