คำพังเพย

เสียกำแล้วได้กอบ

หมายถึง เสียน้อยไปก่อนแล้วจะได้มากในภายหลัง

หมายเหตุ เสียกำได้กอบ ก็ว่า

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: เสียกำแล้วได้กอบ หมายถึงอะไร?, หมายถึง เสียน้อยไปก่อนแล้วจะได้มากในภายหลัง หมายเหตุ เสียกำได้กอบ ก็ว่า

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

กงเกวียนกำเกวียน กำขี้ดีกว่ากำตด ตาดีได้ตาร้ายเสีย พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง รักเมียเสียเพื่อน วัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน เข็นครกขึ้นภูเขา เสียกำซ้ำกอบ เสียกำแล้วซ้ำกอบ เสียกำได้กอบ เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร เสียน้อย เสียยาก เสียมาก เสียง่าย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เสียกำแล้วได้กอบ"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"