คำพังเพย

เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง

หมายถึง หาเศษหาเลยหรือมีผลประโยชน์พลอยได้จากหน้าที่ที่ตนทำเปรียบเหมือนคนเลี้ยงช้าง ซึ่งช้างก็มีค่าหญ้าอันเป็นส่วนของช้าง คนเลี้ยงช้างอาจเบียดบังเอาส่วนหนึ่งของค่าหญ้าเป็นผลประโยชน์ของตัว

หมายถึง หาผลประโยชน์โดยมิชอบจากงานที่ทำ หรือรับผิดชอบ

พจนานุกรมไทย เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง หมายถึง:

  1. (สํา) ก. หาผลประโยชน์โดยมิชอบจากงานที่ทํา.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง หมายถึงอะไร?, หมายถึง หาเศษหาเลยหรือมีผลประโยชน์พลอยได้จากหน้าที่ที่ตนทำเปรียบเหมือนคนเลี้ยงช้าง ซึ่งช้างก็มีค่าหญ้าอันเป็นส่วนของช้าง คนเลี้ยงช้างอาจเบียดบังเอาส่วนหนึ่งของค่าหญ้าเป็นผลประโยชน์ของตัว คำนาม คน สัตว์ ช้าง อวัยวะ ตัว, หน้า ธรรมชาติ หญ้า
  • คำพังเพย: เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง หมายถึงอะไร?, หมายถึง หาผลประโยชน์โดยมิชอบจากงานที่ทำ หรือรับผิดชอบ สัตว์ ช้าง

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

กินบนเรือนขี้บนหลังคา ขี่ช้างจับตั๊กแตน ฆ่าช้างเอางา ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก ช้างเท้าหน้า ช้างเท้าหลัง เข็นครกขึ้นภูเขา เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง เห็นช้างเท่าหมู เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานก้น เอาเนื้อหมูไปปะเนื้อช้าง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"