คำพังเพย

เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

หมายถึง ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย

พจนานุกรมไทย เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด หมายถึงอะไร?, หมายถึง ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย สัตว์ หมา

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ถอนหงอก ลิงหลอกเจ้า หมากัดไม่เห่า หมาจนตรอก หมาลอบกัด หมาหยอกไก่ หมาหวงก้าง หมาเห็นข้าวเปลือก หมาเห่าไม่กัด เข็นครกขึ้นภูเขา เล่นกับหมาหมาเลียปาก ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"