คำพังเพย

เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า

หมายถึง ยกย่องแล้วกลับทําลายในภายหลัง

หมายเหตุ เขียนด้วยมือลบด้วยตีน ก็ว่า

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า หมายถึงอะไร?, หมายถึง ยกย่องแล้วกลับทําลายในภายหลัง หมายเหตุ เขียนด้วยมือลบด้วยตีน ก็ว่า อวัยวะ มือ

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

จับปลาสองมือ จับเสือมือเปล่า ชุบมือเปิบ ช้างเท้าหน้า ช้างเท้าหลัง ปากว่ามือถึง มืออยู่ไม่สุข มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ วัดรอยเท้า เขียนด้วยมือลบด้วยตีน เขียนเสือให้วัวกลัว เข็นครกขึ้นภูเขา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"