คำพังเพย

คำพังเพย อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

คำพังเพย

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง

หมายถึง อย่าวางใจหรือไว้วางใจใครคนอื่นง่ายเกินไป จะเป็นเราที่เดือดร้อนในภายหลังได้

คำพังเพย

อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง

หมายถึง ไม่ควรไว้ใจใครมากเกินไปเพราะเขาอาจจะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังได้

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึงอะไร?, หมายถึง อย่าวางใจหรือไว้วางใจใครคนอื่นง่ายเกินไป จะเป็นเราที่เดือดร้อนในภายหลังได้ คำนาม คน อวัยวะ ใจ
  • คำพังเพย: อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึงอะไร?, หมายถึง ไม่ควรไว้ใจใครมากเกินไปเพราะเขาอาจจะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังได้ คำนาม คน อวัยวะ ใจ

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

คนตายขายคนเป็น คนล้มอย่าข้าม จนแล้วไม่เจียม จนไม่ลง ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ หมาจนตรอก หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา อายครูไม่รู้วิชา อายภรรยาไม่มีบุตร ใจเขาใจเรา ไม่ใช่ขี้ไก่

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"