คำพังเพย

หาเลือดกับปู

หมายถึง เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีจะให้

หมายเหตุ รีดเลือดเอากับปู หรือ เอาเลือดกับปู ก็ว่า

พจนานุกรมไทย หาเลือดกับปู หมายถึง:

  1. (สํา) ก. เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีจะให้, รีดเลือดกับปู หรือ เอาเลือดกับปู ก็ว่า.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: หาเลือดกับปู หมายถึงอะไร?, หมายถึง เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีจะให้ หมายเหตุ รีดเลือดเอากับปู หรือ เอาเลือดกับปู ก็ว่า อวัยวะ เลือด

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

งมเข็มในมหาสมุทร จับปูใส่กระด้ง จับเสือมือเปล่า ชักหน้าไม่ถึงหลัง ถอยหลังเข้าคลอง ทำนาบนหลังคน ฟื้นฝอยหาตะเข็บ รีดเลือดเอากับปู หนอนหนังสือ หาเหาใส่หัว เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก เอาเลือดกับปู

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "หาเลือดกับปู"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"