คำพังเพย

หน้าไหว้หลังหลอก

หมายถึง ต่อหน้าทำเป็นดีแต่ลับหลังกลับคิดร้าย

หมายเหตุ ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก ก็ว่า

พจนานุกรมไทย หน้าไหว้หลังหลอก หมายถึง:

  1. (สำ) ว. ต่อหน้าทำเป็นดี แต่พอลับหลังก็นินทาหรือหาทางทำร้าย, ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก ก็ว่า.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: หน้าไหว้หลังหลอก หมายถึงอะไร?, หมายถึง ต่อหน้าทำเป็นดีแต่ลับหลังกลับคิดร้าย หมายเหตุ ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก ก็ว่า อวัยวะ หน้า

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ช้างเท้าหน้า ตบตา ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก ลิงหลอกเจ้า ลืมหน้าอ้าปาก ลูบหน้าปะจมูก วันพระไม่ได้มีหนเดียว หนอนหนังสือ หน้าเนื้อใจเสือ หมาจนตรอก หมายน้ำบ่อหน้า ไปลามาไหว้

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "หน้าไหว้หลังหลอก"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"