คำพังเพย

สีซอให้ควายฟัง

หมายถึง แนะนำ หรือสั่งสอนคนปัญญาทึบ มักไม่มีประโยชน์ เสียเวลาเปล่า

พจนานุกรมไทย สีซอให้ควายฟัง หมายถึง:

  1. (สํา) ก. สั่งสอนแนะนำคนโง่มักไม่ได้ผล เสียเวลาเปล่า.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: สีซอให้ควายฟัง หมายถึงอะไร?, หมายถึง แนะนำ หรือสั่งสอนคนปัญญาทึบ มักไม่มีประโยชน์ เสียเวลาเปล่า คำนาม คน คำกริยา ฟัง

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ฟังหูไว้หู ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด ย้ำหัวตะปู สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบพ่อค้าไม่เท่าพระยาเลี้ยง สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง สูงนักมักโค่น หวานเป็นลมขมเป็นยา อยู่สูงให้นอนคว่ำ อยู่ต่ำให้นอนหงาย เป่าปี่ให้ควายฟัง เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สีซอให้ควายฟัง"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"