คำพังเพย

คำพังเพย

วัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน

หมายถึง หมายถึงคนที่เห็นแก่ได้ เห็นแก่กิน และเกียจคร้าน

หมายถึง คนชั้นล่างทีทำอะไรเห็นแก่ได้ เอาแต่กอบโดย

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: วัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน หมายถึงอะไร?, หมายถึง หมายถึงคนที่เห็นแก่ได้ เห็นแก่กิน และเกียจคร้าน ธรรมชาติ หญ้า คำนาม คน สัตว์ วัว
  • คำพังเพย: วัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน หมายถึงอะไร?, หมายถึง คนชั้นล่างทีทำอะไรเห็นแก่ได้ เอาแต่กอบโดย ธรรมชาติ หญ้า คำนาม คน สัตว์ วัว

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ข่มเขาโคขืน ตามใจปากจะลำบากท้อง ตามใจปากมากหนี้ ตีวัวกระทบคราด นายว่าขี้ข้าพลอย วัดรอยเท้า วัวลืมตีน วัวหายล้อมคอก วัวแก่อยากกินหญ้าอ่อน สาวไส้ให้กากิน อยากเป็นขี้ข้าให้เป็นนายประกัน เขียนเสือให้วัวกลัว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "วัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"