คำพังเพย

คำพังเพย

วัวลืมตีน

หมายถึง คนที่ได้ดีแล้วลืมฐานะเดิมของตน

พจนานุกรมไทย วัวลืมตีน หมายถึง:

  1. (สำ) น. คนที่ได้ดีแล้วลืมฐานะเดิมของตน.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: วัวลืมตีน หมายถึงอะไร?, หมายถึง คนที่ได้ดีแล้วลืมฐานะเดิมของตน คำนาม คน สัตว์ วัว อวัยวะ ตีน

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

กิ้งก่าได้ทอง ตีวัวกระทบคราด รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี ลืมหน้าอ้าปาก วัดรอยเท้า วัวหายล้อมคอก วัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน วัวแก่อยากกินหญ้าอ่อน สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง เขียนด้วยมือลบด้วยตีน เขียนเสือให้วัวกลัว ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "วัวลืมตีน"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"