คำพังเพย

วันพระไม่ได้มีหนเดียว

หมายถึง วันหน้ายังมีโอกาสอีก

หมายเหตุ มักใช้พูดเป็นเชิงอาฆาต

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: วันพระไม่ได้มีหนเดียว หมายถึงอะไร?, หมายถึง วันหน้ายังมีโอกาสอีก หมายเหตุ มักใช้พูดเป็นเชิงอาฆาต คำนาม พระ อาชีพ พระ อวัยวะ หน้า

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน นานทีปีหน นานปีทีหน ยากเจ็ดทีดีเจ็ดหน วัดรอยเท้า วัวลืมตีน วัวหายล้อมคอก วัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน วัวแก่อยากกินหญ้าอ่อน ว่าอะไรว่าตามกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "วันพระไม่ได้มีหนเดียว"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"