คำพังเพย

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

หมายถึง ลูกย่อมไม่ต่างกับพ่อแม่มากนัก

พจนานุกรมไทย ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น หมายถึง:

  1. (สํา) น. ลูกย่อมไม่ต่างกับพ่อแม่มากนัก.

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น หมายถึงอะไร?, หมายถึง ลูกย่อมไม่ต่างกับพ่อแม่มากนัก ครอบครัว ลูก, พ่อ, แม่ ธรรมชาติ ไม้

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

ความรักไม่มีพรมแดน ตัดไฟต้นลม ตัดไฟหัวลม ตัดไฟแต่ต้นลม ตัดไฟแต่หัวลม ต้นคดปลายตรง ต้นรักดอกโศก ต้นร้ายปลายดี ผู้ดีแปดสาแหรก ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก ลิ้นกับฟัน ล้มทั้งยืน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"