คำพังเพย

ลูกรักอยู่หลังลูกชังอยู่หน้า

หมายถึง รักลูกไม่เท่ากัน

ที่มา เวลาลิงเลี้ยงลูก "จะเอาลูกรักไว้ข้างหลัง เอาลูกชังไว้ข้างหน้า" ตัวที่อยู่ข้างหน้าย่อมถูกกิ่งไม้ทิ่มแทงแขนขาในเวลาผู้เป็นแม่โหนไปโน่นมานี่

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ลูกรักอยู่หลังลูกชังอยู่หน้า หมายถึงอะไร?, หมายถึง รักลูกไม่เท่ากัน ที่มา เวลาลิงเลี้ยงลูก "จะเอาลูกรักไว้ข้างหลัง เอาลูกชังไว้ข้างหน้า" ตัวที่อยู่ข้างหน้าย่อมถูกกิ่งไม้ทิ่มแทงแขนขาในเวลาผู้เป็นแม่โหนไปโน่นมานี่ อวัยวะ หน้า คำกริยา รัก ครอบครัว ลูก

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ ความรักไม่มีพรมแดน รักนักมักหน่าย รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี ลูกผีลูกคน ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ล้มทั้งยืน วัดรอยเท้า วันพระไม่ได้มีหนเดียว วัวแก่อยากกินหญ้าอ่อน เลือกที่รักมักที่ชัง เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ลูกรักอยู่หลังลูกชังอยู่หน้า"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"