คำพังเพย

ร้อยลิ้นกะลาวน

หมายถึง อาการที่พูดกลับกลอกตลบตะแลง

หมายถึง ชอบพูดจากลับกลอก, ชอบ พูดจาสับปลับ

 หมายเหตุ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

 ภาพประกอบ

  • คำพังเพย: ร้อยลิ้นกะลาวน หมายถึงอะไร?, หมายถึง อาการที่พูดกลับกลอกตลบตะแลง
  • คำพังเพย: ร้อยลิ้นกะลาวน หมายถึงอะไร?, หมายถึง ชอบพูดจากลับกลอก, ชอบ พูดจาสับปลับ

 คำพังเพยที่คล้ายกัน

รวบหัวรวบหาง รวมกันเราอยู่แยกกันเราตาย รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา รักพี่เสียดายน้อง รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี รักเมียเสียเพื่อน รีดเลือดเอากับปู รู้มากยากนาน รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง ร้อยชู้หรือจะสู้เมียตน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ร้อยลิ้นกะลาวน"

 คำพังเพย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"